Краткостта е сестра на таланта. Езикът трябва да е прост и изящен. Изкуството да се пише е изкуството да се съкращава.

Антон ЧЕХОВ