Tag Archives: A3

A 3

*Формат в предпечата*
на Баща ми

Seba – Snow

Аз правя съдбата си

Аз съм самозаточващото се острие на Бога
Аз съм машата, Гласът Му

Аз не съм ангел
Аз не съм никой
Аз не съм аз

Аз съм онзи който не съм
Бог е онзи който е. Милорад Павич.
Аз съм лудият:
Бог е всичко

Аз съм светлата смърт
Аз съм ръката която копае и ражда
Аз съм човек
Аз винаги ще бъда
Аз ще умра човек

Аз ще се преселя
и Аз ще се върна
Аз съм с вас
и докато вие сте Мен…
Ние сме малки богове – аз, ние, вие, те
Напред, моряци, в бурята на палубата Всички! мостик НЯМА

Аз съм въглеродът в жилите на земята
Ние я правим жива
Вие ще ходите по нея, за да ни продължавате
Те ще го разказват на децата си
Той няма да е сам,
а Тя ще прави малки богове
Аз? Аз съм сопата, Аз бия, Аз подпирам, Аз

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski