Tag Archives: Орки

АСФАЛТ ВАМ

на асфалта до колата
посред нощ си говорят
на паркинга
до магазина
за аспартам
с другите глупаци
и не са трима
без думи
без пълни
без нищо
седят орки
на асфалта
и чатят
след години?
след години
седят орки на асфалта
и не чатят
и коли няма
само магазин
за аспартам
асфалт и аспартам

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski