Tag Archives: Математика на керванното куче

МАТЕМАТИКА НА КЕРВАННОТО КУЧЕ

Adham Shaikh – Carpet Breaker (Bluetech remix)

Както казваше циганинът, който ни предаваше по заместване в пети клас: “Ще научите математиката доброволно или доброзорно”. И ние я учехме точно така. После си замина, математиката – не. Истината е, че колкото повече математика знаеш, толкова повече “абе работиш и пееш” – “със песньи, със песньи, животът е лесен”. Пееш, досъщ като кучетата след кервана и е след додето керванът спре – математика. Математиката ти “дава крила” дотам, докъдето ти трябват, за да пееш, докато керванът спре. А той винаги спира, защото това не е “Спарта”, това е математика. “Така е”, както би казал Нидялко, умното куче по кокалите, (къ)дето е заравяло, ще познае пътя. Така е – математика и кокали.

Накрая картинката е винаги една и съща – спрял керван, наобиколен от пеещи кучета. Следва нов керван – де еволюция, де повторение, де майка, де… Но хайде, не така. Нека е другояче. С песен!

Напред! със Математиката-Слънце,
което във душите грей!
Напред! Керванът пада
там, дето куче пей.

А керванът си вървеше и нe чуваше песните на кучетата – беше глух. По рождение. Замисляше се понякога относно пантомимата на кучетата, но бързо му минаваше. В крайна сметка какво може да разбира керван от кучета. Керванът не разбираше и от математика, но тя се случваше на всеки керван, когато спреше – краяТ. Равно, точка, запетая, тире, минус керван в продължителност.

Какво да кажем за пустинята, през която керванът, математиката и пеещите кучета минаваха всеки път. Не я ли помните тази пустиня, същата – на малкия принц. Пустиня. Какво за нея? Равнина на действието, веднъж с глас, веднъж – без. Пустиня, през която само слепият може да стигне, ближейки камъни. Класическа пустиня, истинска, не от ония човешките. Пустинята на театъра на действието – глухият керван, пеещите кучета и математиката. Сляпа равна безкрайност – да пееш след кервани.

“Дърво и камък се пука от студ, а той пее ли, пее.” Всички са налице с изключение на пеещите кучета. Отново след керван. Нов и глух. И пак напред с науката е слънце. Напред, напред и все напред, а после нов керван и другото напред.

Какво да си пожелаем на изпроводяк? Жiви, здрави и успешен нов керван на пеещите кучета. Пустинята да е с нас! Последната дума не се чете.

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski