Monthly Archives: February 2016

ПЕЕЩА АРМИЯ

армия, която върви и пее –
това не са попове или войници
а свещени во́йни
които ходят и призовават с мантрата
другите преди тях
около тях
и се подрежда огромна сила
която те кара да вибрираш
точно така и по никой друг начин
и това се случва само когато Бог е в тях

и за красота
по една къса и средна катана във всяка ръка
на кръст
да блестят
или поне предводителят
да, предводителят
той ще носи Кръста
и Кръстът ще свети
кръсто-носен поход
и НЕ СРЕЩУ народи
а ЗА народи

пък ако някой ден застана пред бежанци
ще извадя късата катана
и ще я преместя в лява ръка
с дясната ще извадя другата
ще ги сКръстя
и ще запея
шокът ще е огромен
и аз ще се зарадвам на първия
който ще клекне в очите
и няма значение дали е на коляно
свел глава
защото не трябва да си свел глава
когато гледаш Бога в очите
а да приемеш онуй
що не може да не се приеме

владеенето на Света
е
владеенето на Мира
между душите и телата
с Бог и с Мир

секирата е ясна
краят на всеки велик войн
е да забие меча в земята
и остава Кръст
който сочи къде се е случило това чудо
туй ми го казаха всички Кханове и Царе
преди мен
и всеки, който е носил
Меч и Вяра на гърба си

и разбрах как се е родило коването
след всеки бой
като изковеш раните си
с билки и марли
започваш да шиеш раните на меча
с чук и огън
и се пропукват раните ти
и кървят
и зарастват раните на меча
тъй са го открили
край огъня с чука
а може на мотиките си да са го открили
от раните в камъните
от рани е открито коването
от рани по метала, Вапцаров,
направени от дух и неуморими ръце

не може да има Ботев без Вапцаров
туй значи, че продължение няма
а туй е толкова страшно
толкова страшно
и той е някъде там горе
и блесва
чистият жертван Иисус

не се измори тая земя да ражда свещени хора

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir DILOVSKI