ПУШКА НА СТЕНАТА

Rammstein – Pussy Official Video

И се изправи като бог
и с пушката ги порази –
по равен цяр олово
на всекиго в главата подари.

Живейте, просто го написах:
патрон халосен със мастило –
като по кафка не мога да стрелям,
като по чехов пушката липсва.

Ей тъй говорим си със Него
с имагинерни пушки и модели
от всички ви ми се повръща,
но гълтам пак – не сте умрели.

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski