***

“Перхане, Перхане…”

слънце духа вятър грее
циганската сватба иде
от небето с целия катун

крадем по две жълтици от очите си
и бягаме по пътя в кашон
боси както сме дошли

на тоя бели свят
без къщи и без нищо
нечупливи – само по душа

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski

2 thoughts on “***

  1. temenuga

    таборът слиза от небето и издухва ненужностите ни…и да, ако остане нещо здраво, душа ще е (3 х 3 – 9, като приказно заклинание за ставане)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>