***

“Перхане, Перхане…”

слънце духа вятър грее
циганската сватба иде
от небето с целия катун

крадем по две жълтици от очите си
и бягаме по пътя в кашон
боси както сме дошли

на тоя бели свят
без къщи и без нищо
нечупливи – само по душа

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski

2 thoughts on “***

  1. temenuga

    таборът слиза от небето и издухва ненужностите ни…и да, ако остане нещо здраво, душа ще е (3 х 3 – 9, като приказно заклинание за ставане)

Comments are closed.