Monthly Archives: October 2012

***

“Перхане, Перхане…”

слънце духа вятър грее
циганската сватба иде
от небето с целия катун

крадем по две жълтици от очите си
и бягаме по пътя в кашон
боси както сме дошли

на тоя бели свят
без къщи и без нищо
нечупливи – само по душа

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski