ОЦЕЛИТЕЛ

ние сме други животни
саможиви
сами се избираме
само-жив
който е жив сам по себе си
който живее сам
който живее в себе си
самовраснал се жив
като само-ков
като самозаточване
себеожививителен и себеожививяващ се
автохилър
сам-ожив

Владимир ДИЛОВСКИ
Vladimir Dilovski

Tags: , , , ,

One Response to “ОЦЕЛИТЕЛ”

  1. temenuga says:

    сам-оживяващ се, о-цел-остяващ се (цял с цел за нещо), из-целяващ се от примитивите чрез изборите си…да, можем да бъдем други, ако не сме само животни

Leave a Reply