2 thoughts on “Lightheaded

  1. temenuga

    …и се топим, докато осветяваме (без)пътието си…или ставаме светлина за някого…

  2. ani

    все по твърда е материята далеч от рождената си светлина..само този който намери единението се превръща в раждаща светлина….Абе..да знаеш подир кое светло да тичаш 🙂

Comments are closed.