Бе им предложен избор да станат крале или кралски куриери. Съвсем като децата, всички искаха да станат куриери. В резултат има само куриери, тичащи по света, подвикващи един на друг – след като няма крале – съобщения, които са станали безсмислени. Те биха искали да сложат край на този ужасен живот, но не смеят, понеже са положили клетва да служат.

ФРАНЦ КАФКА

3 thoughts on “

  1. admin Post author

    Остава и аз по-често да пиша, но няма да е тия дни.

Comments are closed.